Info

Clandestino Agency är en ny internationell bokningsagentur baserad i Göteborg vars mål är att presentera musikaliska alternativ som trotsar både genre- och nationsgränser. Clandestino Agency bygger vidare på erfarenheter och kontakter från tio års arbete med Clandestino Festival. Vår roster bygger på personliga kontakter vilket möjliggör nära samarbete med artisterna, vissa av dem är utländska akter som vi bokar i Skandinavien, andra är svenska artister som vi bokar både här och utomlands. 2013 kommer bli ett spännande år då vi får se den nya agenturen ta form och redan nu snickrar vi på samarbeten med arrangörer och institutioner runt om i v ärlden. Clandestino Agency är en del av Clandestino Institut och har stöd från Västra Götalandsregionen.